Spoiwa i wytwarzane z ich udziałem materiały powłokowe

Jakie zadania spełniają spoiwa w materiałach malarskich i wykonywanych nimi powłokach?
Spoiwo wiąże ze sobą składniki materiału powłokowego. Poza tym, spoiwo zapewnia przyczepność powłoki do podłoża. Wpływa ono także na wygląd podłoża i zapewnia mu ochronę.

Jakie spoiwa wykazują działanie zasadowe?
Do spoiw o działaniu zasadowym należą: wapno, cement i szkło wodne.

Jakie spoiwa stosuje się do wyrobu mineralnych materiałów malarskich?
Do mineralnych materiałów malarskich należą farby wapienne, cementowe i krzemianowe. Farby wapienne zawierają jako spoiwo wapno, a ściślej – wapno gaszone (wodorotlenek wapnia). Do farb cementowych stosuje się białe, nie zawierające tlenku żelaza cementy portlandzkie i/lub wapna hydrauliczne lub silnie hydrauliczne. Farby krzemianowe zawierają spoiwo w postaci szklą wodnego potasowego, często określanego mianem fiksatywy.

Co to są spoiwa olejne?
Jako spoiwo olejne stosuje się przeważnie olej lniany, niekiedy także zmieszany z innymi olejami, np. słonecznikowym, sojowym itp. Olejów smołowych używano dawniej do ochrony drewna. Ze względu na duże zagrożenie dla zdrowia, obecnie nie wolno ich już stosować.
Potocznie mianem spoiw olejnych określa się często wszystkie spoiwa nadające się do rozcieńczania za pomocą rozpuszczalników organicznych. Jest to jednak błędne z merytorycznego punktu widzenia, ponieważ spoiwa te dziś produkuje się przeważnie z żywic i prawie wcale nie zawierają one olejów.

Dodaj komentarz