Dyspersje homopolimerowe

Czym się różnią dyspersje od roztworów właściwych?
O ile w przypadku właściwego roztworu rozproszenie spoiwa w rozpuszczalniku jest molekularne i wykazuje wielkość poniżej 0,0001 /im (0,0000001 mm), o tyle w przypadku dyspersji cząstki spoiwa składają się z wielu cząsteczek i mają wielkość 0,1 4 μm. W lakierach dyspersyjnych rozdrobnienie spoiwa mieści się już jednak w zakresie koloidalnym, czyli poniżej 0,1 μm. Zróżnicowanie wielkości cząstek wpływa oczywiście na to, że odznaczają się one różną rozlewnością i połyskiem.

Proszę wyjaśnić termin „dyspersje homopolimerowe” i podać przykłady
Dyspersje homopolimerowe wytwarza się przez polimeryzację jednakowych monomerów (homo – jednakowy). Do dyspersji homo-polimerowych należy polioctan winylu (PYAC), polipropionian winylu (PVP), polimetakrylan (PMA) oraz poliakrylan etylu (PEA).

Jak wytwarza się dyspersje kopolimerowe?
Dyspersje kopolimerowe wytwarza się przez wspólną polimeryzację różnych monomerów, tzn. łączenie różnych cząsteczek o wiązaniach podwójnych w makrocząsteczki; dochodzi przy tym do rozerwania wiązań podwójnych, co pozwala różnym cząsteczkom połączyć się w jedną olbrzymią cząsteczkę.

Jakie zalety wykazują dyspersje kopolimerowe w porównaniu z homopolimerowymi?
Dzięki kopolimeryzacji można nadać dyspersji takie właściwości, jakie inaczej można byłoby uzyskać tylko stosując dodatki, np. plastyfikatory. Ponieważ w procesie kopolimeryzacji powstaje wiązanie chemiczne, to połączone substancje nie ulegną łatwo rozdzieleniu z powodu działania czynników fizycznych, np. ciepła.

Do produkcji dyspersji są potrzebne materiały, które później w powłoce powodują wzrost jej pęcznienia. O jakie substancje tu chodzi?
W charakterze koloidu ochronnego i środka zagęszczającego używa się eteru celulozy (bardziej znanego jako klej celulozowy). Koloidy ochronne zapobiegają w czasie produkcji rozdzielaniu się pojedynczych cząsteczek. Oprócz tego zapobiegają one, wspólnie ze środkami zagęszczającymi, rozdzielaniu się składników podczas przechowywania. Klej celulozowy zawsze się rozpuszcza w wodzie i pod jej wpływem silnie pęcznieje.

Dodaj komentarz