Poliestry nienasycone i lakiery z poliestrów nienasyconych

Poliestry nienasycone i lakiery z poliestrów nienasyconych

Proszę przedstawić skład lakieru z żywicy poliestrowej nienasyconej
Główny składnik lakieru zawiera styrenowy roztwór nienasyconej żywicy poliestrowej i przyspieszacz. Główny składnik farb zawiera oprócz tego jeszcze pigmenty. Utwardzacz natomiast zawiera nadtlenki.

Proszę opisać utwardzanie lakieru z żywicy poliestrowej nienasyconej
Nadtlenki zawarte w utwardzaczu zapoczątkowują, po zmieszaniu z głównym składnikiem lakieru, proces utwardzania chemicznego poprzez polimeryzację z udziałem poliestru nienasyconego i styrenu jako rozpuszczalnika. Rozpuszczalnik jest tu zatem składnikiem samej powłoki.

W jakich materiałach malarze i lakiernicy stosują nienasycone żywice poliestrowe jako spoiwo?
Malarze i lakiernicy stosują nienasycone żywice poliestrowe jako spoiwo w szpachlówkach poliestrowych, w tym szpachlówkach natryskowych do lakierowania mebli.

Dodaj komentarz