Spoiwo wapienne

Obieg wapnia – Spoiwo wapienne (wapno palone) otrzymuje się przez poddanie kamienia wapiennego (wapnia) wypalaniu w temperaturze ok. 1273 K (1000°C). Następuje przy tym rozkład węglanu wapnia na tlenek wapnia i dwutlenek węgla.

Podczas gaszenia wapna tlenek wapnia przyłącza wodę i powstaje wodorotlenek wapnia (wapno gaszone).

Twardnienie (wiązanie) wapna gaszonego polega na tym, że wodorotlenek wapnia przyłącza z powrotem dwutlenek węgla i oddaje wodę, a w rezultacie powstaje ponownie węglan wapnia.

Wapno powietrzne składa się tylko z tlenku wapnia (CaO), wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 lub węglanu wapnia (CaCO3). Wapno hydrauliczne zawiera ponadto związki typu hydraulicznego: dwutlenek krzemu (SiO2), trójtlenek glinu (AI2O3) i trójtlenek żelaza (Fe2O3). Dlatego właśnie wapno powietrzne w czasie twardnienia wiąże tylko dwutlenek węgla, natomiast wapno hydrauliczne dodatkowo wiąże chemicznie wodę. Wapno powietrzne twardnieje tylko na powietrzu; natomiast wapno hydrauliczne twardnieje, po odpowiednio długim dojrzewaniu na powietrzu, także pod wodą.
Wapno hydrauliczne twardnieje szybciej niż powietrzne i osiąga wyższą wytrzymałość.

Jakie są rodzaje wapna powietrznego?
Rodzaje wapna powietrznego to: wapno zwykłe (białe), dolomitowe i pokarbidowe.
Jakie są rodzaje wapna hydraulicznego?
Rodzaje wapna hydraulicznego to: wapno słabo hydrauliczne, hydrauliczne i silnie hydrauliczne.

Dodaj komentarz