Zabezpieczenia stropów drewnianych

Izolacja akustyczna stropów
•    Najbardziej popularna i skuteczna metoda izolacji akustycznej stropów polega na wykonaniu podłogi pływającej, czyli wylewki cementowej na podkładzie z płyt z hydrofobizowanej wełny skalnej lub styropianu.
W celu zwiększenia izolacji od dźwięków uderzeniowych, zastosować można płyty z wełny skalnej. Charakteryzują się one dobrą sprężystością, dzięki czemu podłoga pływająca wykonana z płyt izolacyjnych grubości 40 mm ma wskaźnik ważonego zmniejszenia poziomu uderzeniowego stropu wzorcowego Δlw = 27 dB i może być zakwalifikowana do klasy akustycznej II – Pp23.
Badania wykazały, że zwiększenie grubości płyt izolacyjnych nie wpływa w znaczący sposób na polepszenie izolacyjności akustycznej.
•    Druga metoda polepszenia izolacyjności akustycznej polega na wykonaniu sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji niezależnej od konstrukcji stropu, z izolacją akustyczną z wełny szklanej lub skalnej.
•    W stropach z belek drewnianych poprawę izolacyjności akustycznej uzyskać można poprzez zastosowanie przekładek (z filcu, gumy lub pianki polipropylenowej) zakładanych między belkami a poszyciem.

Zabezpieczenie stropu przed drganiami
Lekkie stropy drewniane, w szczególności o dużych rozpiętościach, są podatne na wibracje i drgania.
Sposoby zapobiegania drganiom stropu:
•    Dociążenie stropu poprzez wykonanie podkładu podłogowego z 3-4 cm warstwy zaprawy cementowej lub suchego jastrychu ze specjalnych płyt gipsowo-kartonowych.
•    W przypadku stropu drewnianego z belek o masywnych przekrojach -dociążenie konstrukcji sufitu z desek, za pomocą piasku wymieszanego z cementem (taki stabilizowany piasek wchłania wilgoć z powietrza, dzięki czemu nie jest sypki) – wysypanego na ułożoną wcześniej folię.

Zabezpieczenie stropu przed ogniem
Stropy pełnią w budynku m.in. rolę bariery chroniącej przed przedostawaniem się ognia na sąsiednie kondygnacje w przypadku pożaru. Podwyższenie odporności ogniowej stropów można uzyskać poprzez:
•    wykonanie jako warstwy podłogowej gładzi cementowej grubości 3-5 cm,
•    opłytowanie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych w wersji ognioodpornej.

Podłogi na stropach gęstożebrowych i monolitycznych stropach żelbetowych najczęściej wykonywane są w układzie tzw. podłogi pływającej, w której – na całej powierzchni i obrzeżach – podłogowa warstwa nośna oddzielona jest od surowego stropu materiałem izolacyjnym.

Dodaj komentarz