Cement biały i cementy innych kolorów

Cement biały i cementy innych kolorów

Cementy te posiadają te same cechy wytrzymałościowe, fizyczne i chemiczne, co cement portlandzki. Mogą więc być stosowane do takich samych konstrukcji. Ze względu na ich cenę oraz ideę wyprodukowania stosuje się je tylko w miejscach o celowo zaprojektowanym odpowiednim zabarwieniu (elementy wykładzinowe, zewnętrzne partie betonów, wyprawy tynkarskie).

Cement biały uzyskuje się z surowców pozbawionych tlenków żelaza.

Cementy kolorowe uzyskuje się przez odpowiednie zabarwienie i wypalanie klinkieru lub przez barwienie cementu białego odpowiednimi pigmentami (barwnikami), zwykle tlenkami różnych metali, np. Cr2O3, Mn2O3.

Do wypału klinkieru kolorowego cementu stosuje się olej, a nie węgiel, aby uniknąć zabrudzenia popiołem. Cement ten jest znaczne droższy od innych.