Cement plastyfikowany

Cement plastyfikowany

Należy do grupy cementów portlandzkich. Otrzymuje się go przez przemielenie normalnego klinkieru portlandzkiego i gipsu z dodatkiem substancji powierzchniowo czynnych. ułatwiających zwilzanie cementu wodą.

Przy stosowaniu tego cementu zużywa się do 12% mniej wody zarobowej w celu uzyskania żądanej konsystencji betonu. Obniżenie W/C pociąga za sobą szybszy przyrost wytrzymałości początkowych (do 7 dni) o około 20-50%.

Po stosownej próbie, można wprowadzić do betonu dodatkową porcję uplynniacza.