Cement hydrofobowy

Cement hydrofobowy

Jest to też cement z klinkieru portlandzkiego, lecz z domieszką hydrofobową, która lokuje się na powierzchniach ziaren cementu uniemożliwiając sorpcję wilgoci z powietrza. Z kolei, w czasie formowania się struktury zaczynu, a więc i betonu osiada na ściankach porów hydrofobizując je i tym samym utrudniając wnikanie do wyrobu wody opadowej. Przemieszczanie się cząsteczek preparatu hydrofobowego umożliwia woda.