Cement siarczanowo-żużlowy

Cement siarczanowo-żużlowy

W wyniku zastosowania do produkcji cementu siarczanowo-żużlowego zwiększonej ilości gipsu oraz żużla wielkopiecowego cement ten. po zhydratyzowaniu. zawiera znacznie mniej wodorotlenku wapniowego i dlatego charakteryzuje się znaczną odpornością na czynniki agresywne. Poważną jego wadą jest jednak agresywność w stosunku do stali, co wyklucza możliwość stosowania go do żelbetu (najczęstsza forma stosowania betonu). Szczególnie przydatny jest natomiast do budowy masywów betonowych niezbrojonych stalą w budownictwie morskim oraz do fundamentów narażonych na agresję siarczanową. Nie wolno mieszać go z innymi cementami, bo może to prowadzić do obniżenia wytrzymałości i pęcznienia betonu. Aktualnie cement siarczanowo-żużlowy nic jest w Polsce produkowany.