Cement do budowy mostów

Cement do budowy mostów

Trudne warunki eksploatacji mostów i wiaduktów (cykliczne zamrażanie, drgania, sole rozmrażające, ścieranie), wymagają stosowania do ich budowy odpowiednio silnego i odpornego betonu, a więc i cementu o specjalnych właściwościach, np.: CEM III A i B.

Cement produkowany specjalnie do wymienionych konstrukcji jest klasy 42,5 o powierzchni właściwej od 2800 do 3000 cm²/g. Zawiera co najwyżej 3% C3A, od 50 do 60% C3S i alkaliów < 0,6%. Cement ten cechuje się nieznacznym skurczem i zwiększoną odpornością na działanie środowiska siarczanowego.

Po 3 dniach uzyskuje 45% wytrzymałości końcowej, a po 7 dniach 65%. Może on być wykorzystany także do budowy nawierzchni drogowych, mimo że istnieje specjalny cement do budowy dróg.