Cement do budowy dróg – Cement hydrotechniczny

Cement do budowy dróg

Cement do betonu przeznaczonego do wykonywania nawierzchni drogowych i lotniskowych musi cechować się specjalnymi właściwościami z powodu szczególnych warunków wykonywania nawierzchni i ich eksploatacji. Powinien wykazywać jak najniższy skurcz, powolne wiązanie i twardnienie, ograniczoną miałkość do 2500 cm²/g, dużą wytrzymałość na ściskanie i zginanie, lepkość po zmieszaniu z wodą. zdolność do tworzenia szczelnej struktury zaczynu i wysokiej przyczepności do kruszywa, a wykonany z niego beton wysoką mrozoodporność (min. 300 cykli zamrażania).

Produkowane w Polsce cementy CEM I HSR i CEM I MSR klasy 42,5 spełniają opisane wyżej wymagania z tym. źe ilość alkaliów dochodzi do 1.0%. co należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu składu betonu.

Cement hydrotechniczny
Cement ten cechuje się niską zawartością C3S i C3A i występuje w dwóch odmianach: odmiana I (max 5% C3A). a II (max 8% C3A), na korzyść C2S i C4AF. Cechuje się obniżonym o około 70% skurczem w stosunku do cementu portlandzkiego. Klasę tego cementu ustala się dopiero po upływie 90 dni. ponieważ przeznaczony jest na konstrukcje długo wznoszone i późno obciążane – są to przeważnie budowle hydrotechniczne, np. zapory wodne.