Stropodach wentylowany

Do wykonywania konstrukcji dwudzielnych stropodachów wentylowanych często wykorzystywane jest drewno. Stropodachy drewniane, zarówno te z odwodnieniem zewnętrznym jak i te z odwodnieniem wewnętrznym, konstruowane są najczęściej przy użyciu wiązarów płatwiowo-kleszczowych lub wiązarów kratowych.

Wiązary płatwiowo-kleszczowe
W stropodachach o rozpiętości 8-12 m stosuje się konstrukcję płatwiowo-kleszczową z dwiema ścianami stolcowymi (jest to standardowe rozwiązanie, wykorzystywane także w dachach stromych). Płatwie ułożone są wzdłuż połaci dachowych, mniej więcej na środku rozpiętości i podparte słupami. Słupy stoją na podwalinach ułożonych prostopadle do kierunku rozpięcia stropu konstrukcyjnego. Wiązary pełne, umieszczone co trzecią lub co czwartą parę krokwi, posiadają kleszcze obejmujące słupy i krokwie. W stropodachach o mniejszej rozpiętości – 8 – 9 m wystarczy podparcie krokwi w kalenicy jedną płatwią kalenicową opartą na słupach. Płatew, słup i krokwie uchwycone są kleszczami.
W stropodachach o bardzo małym spadku, ze względów konstrukcyjnych, kleszcze łączą tylko słupy. Do usztywniana więźby dachowej w kierunku podłużnym stosuje się miecze – elementy ukośne długości około 1 m, mocowane do słupów i płatwi pod kątem 45°.
Konstrukcja płatwiowo – kleszczowa większość obciążeń przekazuje przez ściany stolcowe na strop poddasza, a tylko część obciążeń na ściany zewnętrzne. Wpływa to korzystnie na wytrzymałość i stabilność dachu.

Wiązary kratowe
Jest to najprostszy i najtańszy sposób wykonania konstrukcji nośnej stropu i jednocześnie warstwy nośnej górnej części stropodachu. Wiązary kratowe (kratownice, dźwigary) wyglądają jak połączone trójkąty. Składają się z pasów górnych i dolnych, słupków i krzyżulców. Elementy konstrukcji wykonywane są ze smukłych – cienkich i długich – desek, najczęściej o przekroju 38 x 89 mm i 38 x 140 mm. Łączone są przybitymi dwustronnie nakładkami ze sklejki wodoodpornej grubości 12 mm albo na perforowane płytki stalowe grubości 2 lub 2,5 mm – przeważnie są to płytki gwoździowane. Można użyć też płyty OSB grubości minimum 10 mm. Na pasy górne i dolne (elementy decydujące o trwałości konstrukcji) dobrze jest wykorzystać drewno o większej wytrzymałości na zginanie (33 MPa) klasy C35 a na krzyżulce i słupki (elementy drugorzędne) – klasy C33.
Wiązary kratowe produkowane są przeważnie w wytwórniach i montowane na placu budowy. Można też kupić je gotowe, a także przygotować według indywidualnego projektu. Są lekkie, montaż jest bardzo prosty, wykonanie zajmuje od kilku do kilkunastu godzin.
Wiązary oparte są tylko na ścianach zewnętrznych. Takie rozwiązanie pozwala na dowolny układ pomieszczeń, a w razie potrzeby na zmiany ich funkcji.

Dodaj komentarz