Rodzaje płyt gipsowo-kartonowych

Rodzaje płyt gipsowo-kartonowych:

•    Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe budowlane (GKB) – Płyty ogólnego przeznaczenia do wnętrz o wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 70%, o grubościach 9,5 lub 12,5 mm. Można z nich wykonywać tuki, których promień nie jest mniejszy niż 60 cm.

•    Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne (GKBK) – Do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności powietrza okresowo zwiększonej do 85%, pod warunkiem pokrycia całej powierzchni materiałem odpornym na wilgoć oraz stosowania wentylacji. Grubość płyt wynosi 12,5 mm. Karton na płycie GKBI ma po obu stronach kolor zielony.

•    Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne (GKF) – Płyty z dodatkiem włókna szklanego do wykonywania osłon odpornych na działanie ognia na elementach nośnych budynku (w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 70%). Stosuje się je również do zabudowy poddaszy. Grubość płyt wynosi 12,5 mm. Karton na płycie GKF ma kolor szary, a oznaczenia są w kolorze czerwonym.

•    Płyty gipsowo-kartonowe wodo- i ogniochronne (GKFI) Płyty zawierające dodatek środka hydrofobizującego i włókna szklane. Płyty tego rodzaju mogą być stosowane do wykonywania osłon odpornych na działanie ognia na elementach nośnych budynku w pomieszczeniach o okresowo zwiększonej wilgotności powietrza.

•    Płyty gipsowo-kartonowe renowacyjne (GKB) – Płyty grubości 6,5 mm z rdzeniem zbrojonym włóknem szklanym i obłożonym specjalnym kartonem nadającym płycie dużą wytrzymałość. Płyty renowacyjne przewidziane są do robót remontowych i do budowy ścianek i sufitów o kształcie łukowym (promień od 30 cm).

•    Płyty gipsowo-kartonowe podłogowe (GKGV) – płyty o grubościach 12,5 mm i więcej, stosowane jako tzw. suchy jastrych – podkład podłogowy zastępujący tradycyjną wylewkę betonową.

Dodaj komentarz