Podział dachów zielonych

Podział dachów zielonych ze względu na intensywność zazielenienia:

•    Ekstensywne – Rośliny niskie o niewielkich wymaganiach wegetacyjnych, które potrafią samodzielnie się utrzymać i rozwijać jak roślinność stepowa. Należy je sporadycznie pielęgnować i nie trzeba ich nawadniać. Zaletą dachu ekstensywnego jest niewielka grubość i  stosunkowo niski ciężar warstwy wegetacyjnej i roślin, który wynosi od 20 do 30 kg/m2. Stropodach z zazielenieniem ekstensywnym można wykonać na przekryciu o kącie pochylenia do ok. 30%.

•    Intensywne – Zazielenienie intensywne mogą tworzyć różne gatunki roślin – od mchów i rozchodników po niektóre gatunki drzew i krzewów. Dachy zazielenione intensywnie mają grubą warstwę wegetacyjną i duży ciężar (do 500 kg/m2). Stropodach z zazielenieniem intensywnym wymaga systematycznej pielęgnacji oraz regularnego nawadniania i dostarczania substancji odżywczych, dlatego często instaluje się na nim systemy nawadniające, wykorzystywane w czasie suszy.

Stropodachy zielone najczęściej projektowane są w technologii stropodachu odwróconego. Izolację przeciwwodną z dwóch warstw papy bitumicznej umieszcza się poniżej termoizolacji z płyt z polistyrenu ekstrudowanego, na warstwie spadkowej z lekkiego betonu. Odwrócony układ warstw ochrania izolację przeciwwodną narażoną na uszkodzenia przez penetrację korzeni roślin I prace ogrodowe, zapewniając długotrwałą szczelność hydroizolacji. Powyżej termoizolacji znajduje się dwustronnie zabezpieczona flizeliną żwirowa warstwa filtrująca i dopiero ponad nią wegetacyjna warstwa z humusu.

Stropodachy zielone mają z reguły odwodnienie wewnętrzne Zalecane jest stosowanie wpustów dachowych ze studzienkami wyprowadzonymi na powierzchnię, co pozwala na zbieranie wody opadowej z górnej warstwy z roślinnością.

Dodaj komentarz