Stropodachy odpowietrzane

Stropodachy odpowietrzane – Jest to odmiana stropodachów pełnych, w których pod pokrycie papowe założona jest np. perforowana papa podkładowa. Dzięki perforacjom papa umożliwia likwidację powstającego nadciśnienia powietrza i pary wodnej, a tym samym likwidację pęcherzy.

Stropodachy wentylowane

•    Kanalikowe
Nad materiałem termoizolacyjnym wykonywane są kanaliki np. poprzez ułożenie na warstwie termoizolacji blachy fałdowej jako podkładu pod wylewkę wierzchnią. Wentylacja takich stropodachów wymaga zastosowania tzw. kanałów zbiorczych, dzięki którym powietrze może dostać się do wszystkich kanalików.

•    Szczelinowe
Nad materiałem termoizolacyjnym tworzy się szczeliny przez rozdzielenie płyt dachowych i termoizolacji (np. z ułożonych bezpośrednio nad termoizolacją betonowych płyt korytkowych).

•    Dwudzielne
Stropodachy z niską przestrzenią przełazową, utworzoną przez dach z pokryciem i strop, na którym rozłożona jest termoizolacja. Pod względem konstrukcji stropodachy dwudzielne przypominają poddasza nieużytkowe w dachach skośnych.

Konstrukcja górnej połaci stropodachu dwudzielnego może być wykonana z płyt korytkowych ułożonych na ceglanych ściankach ażurowych lub w postaci lekkiej konstrukcji drewnianej bądź stalowej poszytej sklejką wodoodporną.

Dodaj komentarz