Izolacje ogniowe

Warunki do powstania zapłonu:
•    Tlen – otaczające powietrze zawiera jego wystarczającą ilość.
•    Ciepło – źródło zapłonu (iskra, otwarty ogień, wysoka temperatura).
•    Materiał ulegający zapaleniu.

Wystarczy, że zabraknie tylko jednego z powyższych elementów, a powstanie pożaru będzie niemożliwe. Używanie materiałów niepalnych gwarantuje brak możliwości powstania zapłonu.

Czas zapłonu
Materiały palne poddane działaniu ognia ulegną zapłonowi – czas od momentu rozpoczęcia obciążenia ogniem do momentu zapłonu nazywany jest czasem zapłonu. Zależy on od siły źródła zapłonu, grubości materiału i składu materiału.

Charakterystyka przebiegu pożaru
Każdy pożar przebiega wg pewnego schematu – można wyodrębnić następujące jego fazy: o pojawienie się źródła ognia o zapłon o faza liniowa o faza pełnego rozwoju o rozgorzenie o faza chłodzenia.

Największe zagrożenia, które niesie za sobą ogień:
•    Dym – jest duszący, toksyczny, ogranicza widoczność na drogach ewakuacyjnych, nawet mały ogień może wytwarzać duże ilości dymu.
•    CO (tlenek węgla) – jest niewidoczny i bezwonny -więc bardzo niebezpieczny; nawet mały ogień może wytwarzać ilości niebezpieczne dla ludzi.
•    Wysoka temperatura (promieniowanie cieplne) -promieniowanie powyżej 600°C jest już niebezpieczne dla ludzi; temperatura może przyrastać w lawinowym tempie.

Pamiętać należy o tym, że w przypadku wystąpienia ognia wyposażenie i meble palą się i wytwarzają dym, toksyczne gazy i promieniowanie cieplne. Nawet największe pożary zaczynają się od małego źródła zapłonu (papieros, iskra, itp.). Podczas pożaru wydzielają się niebezpieczne gazy, których możemy nawet nie czuć. Źródło ognia należy powstrzymać najszybciej jak to możliwe.

Typowy przebieg pożaru z udziałem jednostek straży pożarnej wygląda następująco:
– początek pożaru: 6 min. o rozpoznanie: 1-3 min.
–    alarm
–    przybycie straży pożarnej: 10-15 min.
–   rozpoczęcie gaszenia: 3-6 min.

Jeżeli gaszenie pożaru przez jednostki straży pożarnej rozpocznie się później niż po 20 minutach od zapłonu, zazwyczaj rejon pożaru jest już zniszczony.

Pozostałe części budynku powinny być chronione przez odporną ogniowo konstrukcję!

Dodaj komentarz