Styropian

Styropian produkowany jest z polistyrenu, którego granulki są ekspandowane (spęczniane) pentanem (czystym węglowodorem) stanowiącym czynnik spieniający i podgrzewane parą, co powoduje, że pentan przechodzi w stan lotny i rozpręża się. W porach styropianu zamknięta zostaje duża ilość powietrza, dzięki czemu styropian ma wysoką izolacyjność termiczną. Obecnie produkowany jest wyłącznie styropian odmiany samogasnącej (oznaczenie FS), który pali się tylko w zetknięciu z ogniem, nie podtrzymuje go i po chwili gaśnie. Styropianu nie należy stosować w miejscach, gdzie temperatura przekracza 80°C, w sąsiedztwie rozpuszczalników organicznych, olejów i smarów.

Styropian wytwarzany jest w odmianach różniących się gęstością objętościową i wytrzymałością na ściskanie, najczęściej w postaci płyt o bokach prostych lub wyprofilowanych na pióro i wpust lub kształtek.

Odmianę styropianu należy dobrać w zależności od miejsca jego zastosowania.

– odmiana EPS 50-042 (FS 12) – do stosowania w miejscach bez obciążeń mechanicznych (np. w ścianach szczelinowych, miedzy legarami, itp.)

– odmiana EPS 70-040, EPS 80-036, EPS 80-040 (FS 15)- do stosowania w miejscach o niewielkich obciążeniach mechanicznych – fasady

–  odmiana EPS 100-038 (FS 20) – przenoszenie obciążeń mechanicznych – podłogi , dachy, płyty warstwowe z okładzinami z papy (stropodachy)

– odmiana EPS 200-036 (FS 30), EPS 250-036 (FS 40) – miejsca o dużym obciążeniu mechanicznym -podłogi parkingów, garaże, itp.

– odmiana EPS T 24 dB, EPS T 30 dB – sprężysta warstwa izolacji akustycznej i izolacja obwodowa w podłogach pływających

Dodaj komentarz