Wapno budowlane

Wapno jest spoiwem powietrznym, otrzymywanym przez wypalenie kamienia wapiennego lub wapieni dolomitowych w temperaturze od 950 do 1300°C. Jest to wapno niegaszone. Po zmieleniu stosowane jest do produkcji betonu komórkowego i cegieł silikatowych. Gaszenie (lasowanie) wapna palonego polega na ręcznym lub mechanicznym mieszaniu go z wodą Dopiero po procesie gaszenia wapno jest przydatne do robót tynkarskich jako tzw. wapno gaszone (wodorotlenek wapnia).

Oprócz typowego zastosowania w budownictwie (elementy ścienne i stropowe, wyprawy zewnętrzne i wewnętrzne) wapno wykorzystywane jest do produkcji spoiw mieszanych i farb. Dodane do zapraw cementowych poprawia ich urabialność.

Dodaj komentarz