Kamień budowlany naturalny

Kamień budowlany naturalny otrzymuje się ze skał: magmowych, osadowych i metamorficznych.

Skały magmowe

• Skały głębinowe – Powstały ze stygnącej na dużej głębokości magmy. Poszczególne składniki występują w postaci widocznych gołym okiem kryształów (struktura ziarnisto-krystaliczna).

Do skał magmowych należą: granit, sjenit, dioryt, gabro.

• Skały wylewne – Powstały z szybko zastygającej magmy, w której minerały nie miały czasu wykrystalizować tworząc bezpostaciową masę lub drobniutkie kryształy (struktura szklista lub ukrytokrystaliczna)

– skały wylewne starsze – porfiry, diabaz – kiedy w wylewającej się magmie są starsze kryształy (prakryształy) to taka struktura nazywa się porfirową

– skały wylewne młodsze – liparyt, andezyt, bazalt (struktura szklista)

Skały osadowe

Osady mechaniczne – Powstają na skutek wietrzenia dawniej powstałych skał magmowych.

• Wietrzenie mechaniczne to rozluźnianie spójności skał pod wpływem temperatury, zamarzającej wody, itp.

• Wietrzenie chemiczne to oddziaływanie wody, tlenu i dwutlenku węgla.

Produkty wietrznie skał są unoszone przez wodę i osadzają się na dnie zbiorników wodnych

• Skały luźne – gruz skalny, głazy, otoczaki, żwir, piasek

• Skały lite – brekcje (zlepiony gruz skalny), zlepieńce (zlepione otoczaki), piaskowce – lepiszcza krzemionkowe, wapienne, ilaste lub żelaziste.

Osady chemiczne -Tworzą się głównie z przesyconych roztworów soli (skały monomineralne) – sól kuchenna, gips, anhydryt.

Osady organiczne – Powstały ze skorupek i szkieletów skorupiaków (węglan wapnia). Są to najczęściej skały monomineralne – kalcyt (węglan wapnia), dolomit (węglan wapniowo-magnezowy), wapienie, kreda, dolomity, margle.

Skały metamorficzne (przeobrażone)

Powstają na skutek oddziaływanie ciśnienia i temperatury, przez co zmienia się ich pierwotna budowa i skład mineralny

• Z wapieni powstaje marmur (minerałem skałotwórczym jest kalcyt – węglan wapnia).

• Z zasadowych skał magmowych powstają serpentynity.

• Z magmowych skał głębinowych powstają gnejsy.

• Z piaskowców o lepiszczu krzemionkowym powstają kwarcyty.

Dodaj komentarz