wyroby drewniane i drewnopochodne w budownictwie

Najczęściej stosowane współczesne wyroby drewniane i drewnopochodne:

•    Drewno klejone warstwowo – Otrzymywane jest przez sklejenie pewnej liczby warstw o równoległym przebiegu włókien w taki sposób, że wytworzone elementy mają lity przekrój prostokątny. Rozróżniamy drewno klejone warstwowo poziomo (płaszczyzny spoin klejowych są poziome) i pionowo

•    Płyty wiórowe OSB (Oriented Strand Boards) -Trójwarstwowa płyta o ukierunkowanych wiórach płaskich, która składa się z prostokątnych wiórów płaskich, sprasowywanych na gorąco ze specjalnym spoiwem. Jest to płyta stosowana jako poszycie konstrukcji szkieletowych ścian i stropów.

•    Płyty wiórowe – Produkowane z wiórów drzewnych łączonych klejami syntetycznymi pod ciśnieniem, w podwyższonej temperaturze. Ich powierzchnia może być: naturalna, szlifowana, oklejona fornirem, laminowana lub lakierowana; stosowane są do produkcji skrzydeł drzwiowych, na poszycia podłóg, dachów, itp.

•    Płyty pilśniowe – Wykonane przez sprasowanie masy z włókien drzewnych w wysokiej temperaturze i pod ciśnieniem. Rozróżnia się płyty: miękkie porowate (do izolacji akustycznej i cieplnej), twarde i bardzo twarde (podłogi, itp.).

•    Sklejki – Płyty sklejane z nieparzystej liczby warstw forniru, w których włókna sąsiadujących ze sobą sklejonych warstw są wzajemnie prostopadłe. Na elementy konstrukcyjne stosuje się sklejkę o grubości przynajmniej 8 mm i wilgotności nie przekraczającej 10%. Sklejka o mniejszej grubości (ale powyżej 5 mm) może być stosowana na okładziny ścienne.

•    Forniry i okleiny – Cienkie arkusze z różnych gatunków drewna, służące do oklejania powierzchni z innych materiałów.

Dodaj komentarz