Budynek niepodpiwniczony z podłogą na gruncie

W budynkach z podłogą parteru na gruncie izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych połączona jest z poziomą izolacją odcinającą pod ścianami zewnętrznymi i poziomą izolacją na całej powierzchni podłogi na gruncie. Dodatkowy pas izolacji przeciwwodnej odcina ścianę osłonową i zabezpiecza szczelinę powyżej cokołu. Termoizolacja w szczelinie ściany w strefie cokołu, a więc poniżej odcinającej izolacji przeciwwodnej, powinna być wykonana z materiału odpornego na długotrwałe zawilgocenia, np. z hydrofobizowanej wełny skalnej.

W przypadku ścian trójwarstwowych wentylowanych (z elewacją ze spoinowanej cegły klinkierowej) szczelina wentylacyjna rozpoczyna się powyżej odcinającej izolacji przeciwwodnej.

Podłoga na gruncie powinna mieć możliwie wysoką podsypkę piaskową, bo pozwala to zmniejszyć naturalne promieniowanie gruntowe i zawilgocenie. Zastosowanie termoizolacji do styku z gruntem pod płytą podłogową, bezpośrednio na podsypce piaskowej, przyspiesza wysychanie płyty z betonu i zapobiega podciąganiu wilgoci gruntowej.

Przyziemie budynku niepodpiwniczonego ze ścianami szczelinowymi wznoszonymi od poziomu terenu i podłogą na gruncie.

tmp8be4-1