Balkon i drzwi balkonowe

Pozioma izolacja przeciwwodna płyty balkonowej powinna być wywinięta na ścianę na wysokość 30 cm (zasięg odpryskującej wody deszczowej) i wykończona cokolikiem z płytek ceramicznych. W przypadku balkonu bez zadaszenia zaleca się również podniesienie progu drzwi balkonowych na wysokość 1 stopnia, tj. 15 cm.

Montaż drzwi balkonowych wykonuje się przy zewnętrznej ścianie osłonowej, która pełni rolę węgarka dającego dodatkową płaszczyznę szczelności przy ościeżnicy. Próg drzwi balkonowych powinien znajdować się na takiej wysokości, która pozwala na wywinięcie poziomej izolacji przeciwwodnej na ościeżnicę i osłonięcie progu aluminiową listwą progową z okapnikiem.

W szczelinie ściany powyżej nadproża drzwi balkonowych, podobnie jak w przypadku otworów okiennych, powinna zostać wykonana izolacja przeciwwilgociowa zabezpieczająca ościeżnicę przed zamoknięciem.

Usytuowanie drzwi balkonowych w trójwarstwowej, murowanej ścianie szczelinowej.

tmp2e92-1