Szczelność konstrukcji budynku

Każdy dom, również tradycyjny, powinien być szczelny. Szczelność domu zabezpiecza jego konstrukcję przed niszczącym działaniem wilgoci wykraplanej wewnątrz ścian zewnętrznych, pochodzącej z powietrza wypływającego z domu na zewnątrz. W większości krajów europejskich szczelność, również kluczowa dla domu pasywnego, jest określona normami budowlanymi.

W typowych domach nieszczelności są zbyt małe, aby występująca infiltracja zapewniła wystarczający dopływ świeżego powietrza, a z kolei na tyle duże, że umożliwiają penetrację wilgoci pochodzącej z powietrza wewnętrznego, powodując uszkodzenia konstrukcji budynku.

Należy zaznaczyć, że dobra izolacja cieplna domu nie jest równoznaczna z jego szczelnością. Z kolei oczywiście szczelna konstrukcja nie gwarantuje dobrej izolacyjności domu. Warstwy zapewniające szczelność nie są barierą dla dyfuzji wilgoci.

Problemy związane z prawidłowym uszczelnieniem połączeń okiennych lub drzwiowych z murem są znane z codziennej praktyki budowlanej. Od nich bowiem zazwyczaj zaczyna się degradacja konstrukcji. Uszkodzenie połączenia uszczelniającego następuje najczęściej na skutek różnej rozszerzalności termicznej przylegających materiałów. W rozwarstwione połączenie wciągana jest kapilarnie woda, zamarzająca w okresie zimowym i rozsadzająca je od środka.

Dodaj komentarz