Transport cementu

Transport cementu

Cement może być transportowany luzem lub w postaci workowanej. Do przewozu muszą być używane odpowiednie Środki transportu zabezpieczające cement przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem oraz przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowania. Cement workowany powinien być transportowany krytymi wagonami; przy malej odległości, np. z dworca na plac budowy, samochodami okrytymi brezentem.

Cement luzem powinien być transportowany tylko pojazdami specjalnie do tego przystosowanymi (cementowozy, cementowagony). Pojazdy takie są tak skonstruowane, że można je napełniać cementem grawitacyjnie, a …

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne – Pochłanianie energii promieniowania słonecznego i zamiana jej w energię cieplną może odbywać się z pomocą kolektorów słonecznych. Generalnie, ze względu na konstrukcję, można je podzielić na płaskie i skupiające.

Kolektory skupiające są stosowane w urządzeniach, gdzie jest wymagana wysoka temperatura czynnika roboczego. W tych kolektorach wykorzystuje się optyczne zasady układów skupiających promieniowanie słoneczne na elemencie pochłaniającym, w efekcie czego zwiększa się gęstość strumienia energii promieniowania o 1,5 do 10 000 razy. Kolektory te wymagają urządzeń sterujących, aby …

Okna dachowe i kolankowe w budynku pasywnym

W budynku pasywnym zastosowanie okien dachowych wymusza na nich wysokie zaawansowanie technologiczne. Podstawową zasadą pasywności jest unikanie wszelkich elementów mających wpływ na zwiększenie współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych w tym przypadku przegrody dachowej. Każdy element jak komin, wywietrznik kanalizacji czy okno „przecina” tę przegrodę i zwiększa wartość współczynnika przenikania ciepła poprzez tworzenie tzw. mostka termicznego.
Wstawienie okna dachowego „tradycyjnego” do domu pasywnego powodowałoby zbyt duże straty ciepła i budynek nie otrzymałby certyfikatu pasywności nadawanego przez Instytut Budowy Domów Pasywnych.

Należy …

Kleje i kazeina

Kleje i kazeina

W jakich proporcjach miesza się klej celulozowy z wodą? Proporcje mieszania kleju celulozowego z wodą zależą od celu jego użycia: do gruntowania stosunek kleju do wody powinien wynosić 1:80; do naklejania tapet lekkich 1:70; do tapet normalnych 1:60; do tapet ciężkich 1:50. Klej specjalny zawiera dodatki dyspersji tworzyw sztucznych i wymaga dodania mniejszej ilości wody; z reguły miesza się go z wodą w proporcji 1:20.

Do jakich rodzajów tapet można stosować klej normalny?
Do tapetowania należy zasadniczo …