Dachy bitumiczne ze szczeliną wentylacyjną

Dachy budowane z płyt falistych nad pomieszczeniami mieszkalnymi na poddaszu powinny być wentylowane. W przypadku dachów z pełnym deskowaniem ułożonym na krokwiach pierwszy etap krycia polega na wykonaniu pełnego deskowania na krokwiach oraz pokryciu dachu papą jednowarstwowo, arkuszami równolegle do okapu, bez klejenia papy na zakładach, jedynie przybijając ją do deskowania gwoździami papowymi (styki papy pozostają paroprzepuszczalne). Następnie, jeszcze przed nastaniem zimy, należy przybić kontrłaty na papę, wzdłuż krokwi grubości min. 2,0 cm, oraz wykonać w kalenicy dachu szczeliny wylotowe powietrza spod deskowania i papy poprzez odeskowanie kalenicy.

W drugim etapie krycia dachu wykonuje się bezpośrednie podłoże pod pokrycie z płyt falistych, przybijając laty dachowe do kontrłat o rozstawie odpowiednim do pochylenia połaci dachu. Przed przybiciem płyt falistych do łat należy zwrócić uwagę na odpowiednie osiatkowanie wylotu powietrza w kalenicy  oraz wlotu do szczeliny pod pokrycie w okapie. Przed ułożeniem pierwszego rzędu płyt falistych przy okapie należy pod pokrycie dachowe założyć uszczelki z poliuretanu między blachą pasa nadrynnowego na desce okapowej a płytami pokrycia.  W przypadku półtwardych płyt termoizolacyjnych lepiej pozostawić pod deskowaniem nad termoizolacja szczelinę wentylowaną z wlotem powietrza w okapie i wylotem w kalenicy.

W przypadku dachów' bez deskowania na krokwiach w pierwszym etapie krycia dachu należy na nich ułożyć wiatroizołację wykonaną z paroprzepuszczalnej folii zbrojonej, nazywanej tak z powodu stosowania do jej wykonania siatek wzmacniających z tworzywa sztucznego. Wiatroizołację lub tzw. drugą płaszczyznę odwodnienia należy ułożyć, rozwijając arkusze folii równolegle do okapu, a następnie mocując ją zszywkami do górnej powierzchni krokwi. Kolejne pasy folii układa się od pasa okapowego w górę bez klejenia, z zakładem co najmniej 10 cm. Na rozciągniętej folii przybija się następnie kontrłaty wzdłuż krokwi dachowych. W drugim etapie krycia do kontrłat przybija się laty dachowe równolegle do okapu jako bezpośredni podkład pod pokrycie z płyt bitumicznych.

Ze względu na wiele zalet płyt falistych, m.in. mały ciężar, łatwy montaż pokrycia i niski koszt pokrycie to może być stosowane w Polsce znacznie częściej niż dotychczas, zgodnie z zaleceniem ITB w budynkach zamkniętych i w wiatach. Na uwagę zasługuje estetyczny wygląd dachu oraz odporność na szkodliwe działanie czynników' atmosferycznych (kwaśne deszcze w rejonach uprzemysłowionych). Jedną z ważniejszych zalet płyt falistych jest możliwość ich wykorzystania do remontów starych dachów bez potrzeby demontażu starego pokrycia, przy znacznie niższych kosztach naprawy niż przy użyciu tradycyjnych materiałów pokryciowych.

Dodaj komentarz