Drewniane stropy belkowe

Belkowy strop drewniany jest – szczególnie w indywidualnym budownictwie mieszkaniowym – interesującą alternatywą dla ciężkich stropów betonowych. Ekonomiczna rozpiętość belek w stropie drewnianym, liczona w świetle ścian, nie powinna przekraczać 6,00 m. Rozstaw osiowy belek stropowych wynosi 60-90 cm. Maksymalne ugięcie belek drewnianych nie powinno przekroczyć 1/300 ich rozpiętości. Wymiary belek drewnianych są zależnie od obciążenia użytkowego stropu, rozpiętości i rozstawu osiowego belek, a optymalne proporcje przekroju belki to około 5 : 7. Długość oparcia belki na murze powinna być równa jej wysokości. Dla ochrony przed wilgocią z muru, oparty na murze koniec belki powinien być owinięty papą, z pozostawieniem odkrytego czoła belki. Gniazdo w murze powinno mieć od czoła i wierzchu belki parocentymetrowy luz, pozwalający na odprowadzenie wilgoci z drewna.

Drewniane stropy belkowe wykonywane na ścianach murowanych wymagają kotwienia w ścianach. Umożliwia to stężenie murów przed rozporem oraz stabilizuje układ ścian i stropów. Kotwy mocuje się bezpośrednio do każdej belki lub stosuje się kotwienie pośrednie (ze ściągiem śrubowym) mocowane do wstawionego przy ścianie wymianu łączącego sąsiednie belki. Pośrednie kotwienie stosuje się również między belkami skrajnymi a równoległą do nich ścianą zewnętrzną. W tym przypadku, w pobliżu kotwy sąsiednie belki łączy się dodatkowymi wymianami. Rozstaw kotew przy ścianach równoległych do układu belek powinien wynosić około 3 m.

W celu akustycznego wytłumienia stropu można zastosować taśmy izolacyjne pod deskowaniem i twarde płyty z prasowanej wełny mineralnej pod suchym jastrychem.

Dodaj komentarz