Kleje i kazeina

Kleje i kazeina

W jakich proporcjach miesza się klej celulozowy z wodą? Proporcje mieszania kleju celulozowego z wodą zależą od celu jego użycia: do gruntowania stosunek kleju do wody powinien wynosić 1:80; do naklejania tapet lekkich 1:70; do tapet normalnych 1:60; do tapet ciężkich 1:50. Klej specjalny zawiera dodatki dyspersji tworzyw sztucznych i wymaga dodania mniejszej ilości wody; z reguły miesza się go z wodą w proporcji 1:20.

Do jakich rodzajów tapet można stosować klej normalny?
Do tapetowania należy zasadniczo stosować klej przewidziany przez producenta tapet. Z reguły klej normalny nadaje się do naklejania tapet zwykłych barwionych w masie, cieńszych tapet dwukrotnie drukowanych, tapet wytłaczanych i korkowych.

Do jakich tapet musi być stosowany klej specjalny?
Klej specjalny musi być stosowany zawsze, kiedy wymaga tego producent tapet. Z reguły używa się go do naklejania ciężkich tapet dwukrotnie drukowanych, tapet z pokryciem z surowych włókien, welurowych, z samej osnowy, tekstylnych, z materiałów naturalnych, niektórych tapet korkowych, tapet z drewna, tworzyw sztucznych i fototapet. Do naklejania określonych tapet trzeba mieszać klej specjalny z klejem dyspersyjnym. Odnosi się to np. do tapet metalizowanych.

Klej skórny z odpadków skórnych do gruntowania kredowego pod  pozłotę pulmentową.
Klej ze skór z odpadków skór obecnie już tylko w przypadkach wyprawionych wyprawionych specjalnych.
Klej zajęczy ze skórek zajęczych obecnie już tylko w przypadkach  specjalnych.
Klej rybny z ości ryb obecnie już tylko w przypadkach  specjalnych.
Klej kostny z kości do gruntowania kredowego pod  pozłotę pulmentową.
Klej z pęcherza z pęcherza jesiotra do pozłoty za szkłem jesiotra.
Żelatyna ze skór cielęcych do pozłoty za szkłem.

Jak się wytwarza kazeinę?
Kazeina to substancja białkowa wydzielająca się ze skwaśniałego mleka. Aby do celów malarskich uczynić ją rozpuszczalną w wodzie, wprowadza się dodatki zasadowe, np. wapno gaszone.

W jakich proporcjach miesza się wapno z kazeiną przy wytwarzaniu kazeiny wapiennej?
Aby uzyskać kazeinę wapienną, trzeba wziąć 5 części kazeiny na 1 część wapna. W praktyce, niewielką ilość kazeiny dodaje się do farby wapiennej tylko w tym celu, by tym dodatkiem poprawić jej właściwości użytkowe.

Dodaj komentarz