Lakiery i farby bezrozpuszczalnikowe

Co to są lakiery i farby bezrozpuszczalnikowe?

Lakiery i farby bezrozpuszczalnikowe odznaczają się tym, że przy ich utwardzaniu nie odparowują rozpuszczalniki. Najczęściej stosuje się do nich jako spoiwa żywicę epoksydową i poliuretanową. Spoiwa te mogą być wytwarzane w postaci cząsteczek o bardzo krótkich łańcuchach, dzięki czemu lakiery i farby zawierające je mają wystarczającą ciekłość do nakładania, bez konieczności dodawania rozpuszczalników. Jeśli jednak ich udział jest niezbędny do rozcieńczenia, wówczas dodaje się rozpuszczalniki reaktywne, które nie odparowują w czasie twardnienia, ale ulegają chemicznemu związaniu ze spoiwem. Ponieważ z bezrozpuszczalnikowych lakierów i farb nie odparowują rozpuszczalniki, a ich spoiwa ulegają utwardzeniu chemicznemu, to można przy użyciu tych materiałów uzyskać warstwę dużej grubości. Stosuje się je do pokrywania podłoży poddawanych szczególnie dużym obciążeniom, np. posadzek w obiektach przemysłowych itd.

Także lakiery i farby na żywicach poliestrowych nienasyconych niekiedy określa się jako bezrozpuszczalnikowe, ponieważ także w ich przypadku rozpuszczalnik nie odparowuje, ale w procesie utwardzania ulega związaniu chemicznemu przez polimeryzację z cząsteczką spoiwa.

Jakie lakiery uważa się za szczególnie odporne na:

a)    zasady?
b)    kwasy?

a)    Za szczególnie odporne na zasady uważa się lakiery zawierające jako spoiwo żywice epoksydowe lub chlorokauczuk. Także lakiery na żywicach poliuretanowych i akrylowych są bardzo odporne na zasady.
b)    Za szczególnie odporne na kwasy uważa się lakiery zawierające jako spoiwo żywice poliuretanowe lub chlorokauczuk. Kwasoodporność lakierów epoksydowych zależy od typu utwardzacza. Jeśli jako utwardzacz zastosowano poliizocyjanian, to kwasoodporność jest bardzo duża; także przy zastosowaniu poliamin i poliamidów kwasoodporność jest jeszcze dobra. Ogólnie, większość lakierów jest raczej niewrażliwa na kwasy.

Dodaj komentarz