Poddasze użytkowe z dachem izolowanym ponad krokwiami dachowymi

tmp9488-1Termoizolacja połaci dachowych poddasza użytkowego z widoczną więźbą -wykonanie okapu nad podniesioną ścianką kolankową.

Ocieplenie z użyciem wełny mineralnej jest alternatywą dla termoizolacji wykonanej z twardych płyt z polistyrenu ekstrudowanego. Rozwiązanie to wymaga wykonania dodatkowej konstrukcji nadbitej ponad właściwymi krokwiami.
Połać dachowa podzielona jest na dwie części – wyeksponowaną od strony wnętrza konstrukcję główną i ukrytą pomiędzy deskowaniem a pokryciem dachowym konstrukcję pomocniczą (o wysokości warstwy termoizolacyjnej powiększonej o wysokość szczeliny wentylacyjnej). W kierunku prostopadłym do krokwi dachowych, na deskowaniu i na paroizolacji, mocowane są drewniane płatwie a ponad nimi równoległe do krokwi kontrłaty. Drugie deskowanie stęża konstrukcję pomocniczą, zamyka przestrzeń z ociepleniem i stanowi podkład pod warstwę wstępnego krycia i pokrycie dachowe.