Zasady projektowania zewnętrznej, nienośnej ściany osłonowej usytuowanej przed wewnętrzną ścianą nośną

tmpb15e-1Zasady projektowania zewnętrznej, nienośnej ściany osłonowej usytuowanej przed wewnętrzną ścianą nośną:

•    Jako grubość ściany konstrukcyjnej należy przyjmować tylko grubość warstwy wewnętrznej.

•    Minimalna grubość zewnętrznej ściany licowej wynosi 90 mm (cieńsze warstwy uznawane są za okładziny i podlegają odrębnym …