Żywice i lakiery polimerowe

Żywice i lakiery polimerowe

Co to są żywice polimerowe?
Żywice nazwano od reakcji prowadzących do ich wytworzenia: polimeryzacji, polikondensacji i poliaddycji. Żywice polimerowe produkuje się więc metodą polimeryzacji. W tej reakcji chemicznej małe monomery wiążą się w makrocząsteczki (cząsteczki olbrzymie) poprzez rozerwanie wiązań podwójnych.

Jakie ważne spoiwa należą do żywic polimerowych?
Główną grupę żywic polimerowych stanowią żywice akrylowe. Inne ważne żywice polimerowe są to spoiwa farb dyspersyjnych: polioctan winylu, polipropionian winylu, kopolimer styrenu z butadienem, poliakiylan etylu, polimetakrylan. Równie istotne znaczenie mają żywice polimerowe stosowane jako spoiwa lakierów. Należą do nich kopolimery PCW (polichlorku winylu), polichloropren i polietylen chlorosulfonowany.

Proszę wymienić ważne właściwości lakierów polimerowych
Większość lakierów polimerowych wysycha fizycznie przez odparowanie rozpuszczalników i rozcieńczalników. Powłoki wykonane z tych lakierów twardnieją, zachowując charakter termoplastyczny (odwracalny) i dlatego nie wykazują szczególnej odporności na rozpuszczalniki.
Dwuskładnikowe lakiery polimerowe, np. dwuskładnikowe lakiery akrylowe, ulegają natomiast utwardzeniu w sposób nieodwracalny i są bardzo odporne na rozpuszczalniki.
Odporność na chemikalia lakierów polimerowych jest wystarczająca dla większości zastosowań. Tak więc, większość żywic polimerowych jest odporna na zasady i nie ulega zmydlaniu. Lakiery z tych żywic są odporne na czynniki atmosferyczne.
Mechaniczna wytrzymałość lakierów i farb schnących fizycznie nie jest bardzo duża. Dwuskładnikowe lakiery polimerowe są natomiast bardzo odporne na zadrapania.

Dodaj komentarz