Architektura Włoch – OKRES RZYMSKI

Architektura Włoch – OKRES RZYMSKI

W architekturze, podobnie jak w wielu innych dziedzinach. Rzymianie zapożyczali i adaptowali wzory greckie. Jednakże, podobnie jak w innych formach sztuki, ich poglądy na budownictwo znacznie się różnią, szczególnie w przedkładaniu ładu i funkcjonalności nad …

Architektura Włoch – GRECY I ETRUSKOWIE

O ile architektura Włoch nie była tak nieodmiennie wpływowa jak malarstwo i rzeźba, to jednak kraj chlubi się wybitnym dziedzictwem zabytkowych budowli, niemal nieprzerwaną tradycją sięgającą ponad 2500 lat wstecz. Podobnie jak w innych dziedzinach sztuki, we wszystkich głównych okresach …

Balkon i drzwi balkonowe

Pozioma izolacja przeciwwodna płyty balkonowej powinna być wywinięta na ścianę na wysokość 30 cm (zasięg odpryskującej wody deszczowej) i wykończona cokolikiem z płytek ceramicznych. W przypadku balkonu bez zadaszenia zaleca się również podniesienie progu drzwi balkonowych na wysokość 1 stopnia, …

Zasady projektowania zewnętrznej, nienośnej ściany osłonowej usytuowanej przed wewnętrzną ścianą nośną

tmpb15e-1Zasady projektowania zewnętrznej, nienośnej ściany osłonowej usytuowanej przed wewnętrzną ścianą nośną:

•    Jako grubość ściany konstrukcyjnej należy przyjmować tylko grubość warstwy wewnętrznej.

•    Minimalna grubość zewnętrznej ściany licowej wynosi 90 mm (cieńsze warstwy uznawane są za okładziny i podlegają odrębnym …

Zastosowanie stabilizacji gruntu – jako środki zabezpieczenia budynku

W zależności od warunków miejscowych, jako środki zabezpieczenia budynków wzniesionych na gruntach o anomalnych cechach mogą być brane pod uwagę następujące:

1.    Zastosowanie stabilizacji samego gruntu, a zwłaszcza wprowadzenie zabiegów umożliwiających utrzymanie określonego reżimu wilgotnościowego w strefie aktywnej gruntu i …

Stabilizacja układów bez naruszenia podstawowego schematu statycznego

Metody stabilizacji danego układu lub systemu konstrukcyjnego zależą przede wszystkim od charakteru uszkodzeń. W zasadzie zahamowanie procesów rotacyjnych i zespolenie ogniw nośnych może być osiągnięte trzema metodami:

—    przez wprowadzenie wzmocnień nie naruszających podstawowego schematu statycznego układu,
—    z wprowadzeniem …

Układy o organizmie konstrukcyjnym polistrukturalnym

Układy o organizmie konstrukcyjnym polistrukturalnym odznaczają się z kolei tym, że są ukształtowane z elementów wykonanych z materiałów o różnych cechach fizycznych i właściwościach chemicznych lub z materiałów jednorodnych, lecz ogniwa nośne nie tworzą zespolonego organizmu. Do tej grupy trzeba …