Stabilizacja układów bez naruszenia podstawowego schematu statycznego

Metody stabilizacji danego układu lub systemu konstrukcyjnego zależą przede wszystkim od charakteru uszkodzeń. W zasadzie zahamowanie procesów rotacyjnych i zespolenie ogniw nośnych może być osiągnięte trzema metodami:

—    przez wprowadzenie wzmocnień nie naruszających podstawowego schematu statycznego układu,
—    z wprowadzeniem …

Układy o organizmie konstrukcyjnym polistrukturalnym

Układy o organizmie konstrukcyjnym polistrukturalnym odznaczają się z kolei tym, że są ukształtowane z elementów wykonanych z materiałów o różnych cechach fizycznych i właściwościach chemicznych lub z materiałów jednorodnych, lecz ogniwa nośne nie tworzą zespolonego organizmu. Do tej grupy trzeba …

Pigmenty

Czym różnią się pigmenty od barwników?
Pigmenty, w odróżnieniu od barwników, nie rozpuszczają się w spoiwach i rozpuszczalnikach. Tak więc, do użycia w materiałach malarskich nadają się tylko pigmenty. Z barwników można jednak pigmenty wytwarzać.

Jakie są zależności między określeniami: …

Prowizoryczne lub czasowe zabezpieczenie konstrukcji nośnych

Jeśli chodzi o prowizoryczne lub czasowe zabezpieczenie konstrukcji nośnych, a więc ścian, sklepień, stropów, arkad i innych, to w każdym przypadku sposób zabezpieczenia powinien opierać się na-wynikach rozpoznania stanu technicznego i analizy statyczno-wytrzymałościowej.

Stare mury i konstrukcje murowane, jak ściany, …

Kolejność wykonania fundamentów i izolacji przeciwwodnych cz.2

Na rysunkach przedstawione jest standardowe rozwiązanie fundamentów i izolacji przyziemia budynku.
Zamiast wylewki z chudego betonu wykonywanej między ławami fundamentowymi, zastosowana jest płyta żelbetowa oparta na ławach fundamentowych, wchodząca pod zewnętrzne ściany konstrukcyjne.
Przedstawiona na rysunkach kolejność prac pozwala na …

Kolejność wykonania fundamentów i izolacji przeciwwodnych

tmp18f2-1W gruntach spoistych lawy fundamentowe pod małe budynki wylewać można bezpośrednio w wykopie, co pozwala uniknąć pracochłonnych szalunków. Ławy fundamentowe wykonuje się pod wszystkimi ścianami konstrukcyjnymi. Pomiędzy ławami wykonuje się podsypkę z grubego piasku i przykrywa flizelina.

Nad ławami fundamentowymi …

Analiza statyczno-wytrzymałościowa

Analiza statyczno-wytrzymałościowa jest niezwykle istotną i ważną częścią badań. Powinna ona dostarczyć danych odnośnie do zachowania się budynku, a także poszczególnych jego elementów konstrukcyjnych i materiałów, pod działaniem obciążenia stałego i użytkowego oraz ujawnić rodzaj i zakres deformacji. Przez przyrównanie …