Inwentaryzacja konstrukcyjna zabytku

Inwentaryzacja konstrukcyjna zabytku jest bardzo ważną czynnością w pracach badawczych. Sporządzenie jej szczególnie jest istotne w tych przypadkach, gdy nie dysponujemy wyczerpującymi danymi w zakresie charakteru istniejącego w zabytku organizmu konstrukcyjnego lub gdy będące w dyspozycji rysunki konstrukcyjne budzą wątpliwości …

Wpływ warunków użytkowania na budowle zabytkowe

Duży wpływ na zmiany i zniekształcenia budowli zabytkowych wywiera człowiek. Z jego działania, świadomego czy też nieświadomego wartości zabytku, zostają naruszone pierwotne proporcje, harmonijność i piękno wystroju, a także logika i celowość układu konstrukcyjnego.

Wiele budowli zabytkowych, zwłaszcza świeckich, uległo …

Wpływ wysokich temperatur na budynek

Groźne w następstwach są pożary. Temperatury powstałe wskutek pożaru, nawet krótkotrwałe, działają destrukcyjnie na zaprawy i na wiele kamieni naturalnych, zwłaszcza na wapień, dolomit, granit i piaskowce. Ponieważ materiały mineralne charakteryzują się różną odpornością i wytrzymałością ogniową, pod działaniem ognia …

Działanie wody i wilgoci na budynki

Woda we wszystkich jej postaciach: pary, cieczy i lodu, jest największym i wrogiem wielu materiałów i konstrukcji. Wilgoć, przenikając do materiałów, uruchamia mechanizm wywołujący szkodliwe zmiany, w następstwie przebiegu procesów fizycznych, chemicznych łub biologicznych występujących często we wzajemnym powiązaniu.

W …

Stropodach wentylowany

Do wykonywania konstrukcji dwudzielnych stropodachów wentylowanych często wykorzystywane jest drewno. Stropodachy drewniane, zarówno te z odwodnieniem zewnętrznym jak i te z odwodnieniem wewnętrznym, konstruowane są najczęściej przy użyciu wiązarów płatwiowo-kleszczowych lub wiązarów kratowych.

Wiązary płatwiowo-kleszczowe
W stropodachach o rozpiętości 8-12 …