Transport cementu

Transport cementu

Cement może być transportowany luzem lub w postaci workowanej. Do przewozu muszą być używane odpowiednie Środki transportu zabezpieczające cement przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem oraz przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowania. Cement workowany powinien być transportowany krytymi wagonami; przy malej odległości, np. z dworca na plac budowy, samochodami okrytymi brezentem.

Cement luzem powinien być transportowany tylko pojazdami specjalnie do tego przystosowanymi (cementowozy, cementowagony). Pojazdy takie są tak skonstruowane, że można je napełniać cementem grawitacyjnie, a …

Pompy ciepła jako elementy sprzężone z systemami czynnymi

Kolejnym elementem występującym w instalacjach wykorzystujących energię słoneczną przez systemy czynne jest pompa ciepła. Urządzenie to bardzo podnosi efektywność systemów czynnych używanych do całorocznego ogrzewania. Pompa ciepła zastępuje urządzenia grzewcze, wykorzystując konwencjonalne nośniki energii. Przez jej wprowadzenie, jako pośredniego elementu systemu, możliwa jest wydajniejsza praca kolektora (przy niższej temperaturze czynnika roboczego), jak i wyższe parametry czynnika w instalacji c.o. i c.w.u. Rozwiązań instalacji słonecznej współpracującej z pompą ciepła może być wiele. Ze względu na to, iż pompa ciepła potrzebuje do …

Kolektory powietrzne

W budownictwie jednorodzinnym stosuje się również systemy wykorzystujące kolektory powietrzne. W kolektorach tego typu czynnikiem roboczym jest powietrze, które po ogrzaniu może być bezpośrednio kierowane do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, hal sportowych, pływalni, hal przemysłowych, budynków inwentarskich, magazynów itp. lub do wymienników ciepła. Absorbery w tych kolektorach są najczęściej robione z blach metalowych z zewnątrz zaczernianych materiałami selektywnymi, a od spodu malowanych na czarno, jeśli powietrze jest tłoczone pod absorberem. Powierzchnie selektywne również w tego typu kolektorach zwiększają ich sprawność o …

Detale kalenicy i naroża ocieplonego dachu z pokryciem dachówkami

tmpc8e9-1Kalenica ponad poddaszem użytkowym:
a)    termoizolacja prowadzona pomiędzy krokwiami aż do samej kalenicy -warstwa wstępnego krycia o wysokiej paroprzepuszczalności przylegająca do termoizolacji,
b)    poprowadzenie termoizolacji pomiędzy krokwiami tylko do poziomu jętki lub kleszczy stężających przeciwległe krokwie – wentylowana warstwa wstępnego krycia o niskiej paroprzepuszczalności – pokrycie dachówką karpiówką z zastosowaniem dachówek wentylacyjnych.

tmp6553-2Kalenica ponad poddaszem użytkowym:
a)    termoizolacja doprowadzona do samej kalenicy, wentylacja dachu za pomocą dachówek wentylacyjnych,
b)    termoizolacja prowadzona na poziomie jętki – wentylacja dachu pod gąsiorem w …