FOTOWOLTAICZNE OGNIWA SŁONECZNE

Energia elektryczna jest najwygodniejszą formą energii, dlatego też zrozumiałe są badania nad możliwością bezpośredniego jej uzyskiwania z promieniowania słonecznego oraz nadzieje badawcze z tym związane. Jest to jednocześnie „czysty” i bezpieczny sposób produkcji energii elektrycznej. Baterie fotowoltaiczne, ze źródeł energii …

Szczelność konstrukcji budynku

Każdy dom, również tradycyjny, powinien być szczelny. Szczelność domu zabezpiecza jego konstrukcję przed niszczącym działaniem wilgoci wykraplanej wewnątrz ścian zewnętrznych, pochodzącej z powietrza wypływającego z domu na zewnątrz. W większości krajów europejskich szczelność, również kluczowa dla domu pasywnego, jest określona …

Rozcieńczalniki uniwersalne

Proszę wyjaśnić, dlaczego tzw. rozcieńczalniki uniwersalne mogą rozcieńczać bardzo różne spoiwa
Zdolność rozpuszczania przez rozpuszczalnik zależy od sił międzycząsteczkowych w rozpuszczalniku i rozpuszczanym spoiwie. Zarówno poszczególne grupy rozpuszczalników, jak i różne spoiwa mają bardzo różne siły międzycząsteczkowe. Rozcieńczalniki uniwersalne zawierają …

Żywice i lakiery poliuretanowe

Żywice i lakiery poliuretanowe

W jaki sposób twardnieją dwuskładnikowe lakiery poliuretanowe?
Dwuskładnikowe lakiery poliuretanowe twardnieją poprzez poliaddycję, przy czym poliizocyjanian utwardzacza wiąże się z głównym składnikiem lakieru.

Proszę opisać utwardzanie dwuskładnikowego lakieru poliuretanowego
Główny składnik lakieru poliuretanowego zawiera poliestry nasycone …

Cementy i farby cementowe

Rodzaj cementu    Nazwa

CEMI    cement portlandzki

CEM II    cement portlandzki żużlowy, cement portlandzki pucolanowy, cement portlandzki popiołowy, cement    portlandzki krzemionkowy, cement portlandzki wapienny, cement portlandzki żużlowo-popiołowy

CEM III    cement hutniczy
CEM IV    cement pucolanowy

Jak twardnieje cement?
Cement twardnieje przez …