Poddasze użytkowe ze ścianką kolankową ponad ścianami zewnętrznymi

tmp157e-1Poddasze użytkowe z więźbą dachową opartą na zewnętrznej, murowanej ścianie kolankowej.

W nowych budynkach mieszkalnych poddasze ma zazwyczaj zaprojektowaną murowaną ściankę kolankową podnoszącą więźbę dachową. Pozwala to wykorzystać na cele użytkowe całą powierzchnię kondygnacji.

Ze względu na siły rozporu przenoszone przez więźbę dachową na murłatę, ścianka kolankowa powinna mieć betonowe stężenia z wieńcem stropu i dodatkowy wieniec pod murłatą. Wykonana w ten sposób rama żelbetowa skutecznie chroni ściankę kolankową przed przewróceniem.…

Balkon i drzwi balkonowe

Pozioma izolacja przeciwwodna płyty balkonowej powinna być wywinięta na ścianę na wysokość 30 cm (zasięg odpryskującej wody deszczowej) i wykończona cokolikiem z płytek ceramicznych. W przypadku balkonu bez zadaszenia zaleca się również podniesienie progu drzwi balkonowych na wysokość 1 stopnia, tj. 15 cm.

Montaż drzwi balkonowych wykonuje się przy zewnętrznej ścianie osłonowej, która pełni rolę węgarka dającego dodatkową płaszczyznę szczelności przy ościeżnicy. Próg drzwi balkonowych powinien znajdować się na takiej wysokości, która pozwala na wywinięcie poziomej izolacji przeciwwodnej na ościeżnicę …

Zasady projektowania zewnętrznej, nienośnej ściany osłonowej usytuowanej przed wewnętrzną ścianą nośną

tmpb15e-1Zasady projektowania zewnętrznej, nienośnej ściany osłonowej usytuowanej przed wewnętrzną ścianą nośną:

•    Jako grubość ściany konstrukcyjnej należy przyjmować tylko grubość warstwy wewnętrznej.

•    Minimalna grubość zewnętrznej ściany licowej wynosi 90 mm (cieńsze warstwy uznawane są za okładziny i podlegają odrębnym zasadom).

•    Warstwa zewnętrzna powinna być podparta na całej swojej długości i na pełnej powierzchni podstawy. Przy podparciach przerywanych (np. na wspornikach) wszystkie cegły w poziomie podparcia powinny być podparte obustronnie.

•    Warstwy zewnętrzne o grubości 115 mm powinny być …

Ochrona i zabezpieczenie budynku przed działaniem wilgoci i wody

Materiały, z których wykonane są mury, a więc kamienie, cegła i zaprawa, łatwo wchłaniają wilgoć i wodę. Proces ten przebiega tym szybciej, im struktura murów jest bardziej higroskopijna i im mniej skuteczny jest sposób zabezpieczenia muru przed penetracją wody i nasiąkaniem. Części budowli murowanych zawilgocone łub nasiąknięte wodą, zwłaszcza te, które są obciążone, ulegają różnorodnym destrukcyjnym deformacjom, czego skutki nieraz bardzo trudne są do usunięcia.

Problem zabezpieczenia budowli lub jej części narażonych na działanie wilgoci lub wody sprowadza się zwykle …